PvdD vraagt in Brussel totaal­verbod fipronil


31 augustus 2017

De Europese Commissie moet het massaal in eieren aangetroffen gif fipronil geheel verbannen uit de landbouw in Europa. Europarlementariër Anja Hazekamp heeft daartoe vandaag een verzoek gedaan in Brussel tijdens een debat over de fipronilcrisis.

Fipronil mag in de EU niet gebruikt worden op dieren in de voedselketen, maar is wel legaal verkrijgbaar. Het gif is nu nog toegelaten voor gebruik in de akkerbouw. "Fipronil is gewoon te koop in Europa en daardoor kan het gemakkelijk misbruikt worden voor verkeerde doeleinden. Met als gevolg vergiftigde eieren in de supermarkt en op ons bord. Een totaalverbod is veiliger voor de gezondheid van mens en dier en beter voor ons milieu," zegt Hazekamp.

De Partij voor de Dieren wijst er verder op dat onverantwoord is omgegaan met het welzijn van de honderdduizenden met fipronil behandelde legkippen, die afgelopen maand zijn gedood in Nederland. Volgens Hazekamp waren de ruimingen in strijd met EU-regels ter bescherming van dieren en dus illegaal. "Deze kippen waren niet ziek en ze vormden geen gevaar voor de volksgezondheid. Hier is onnodig pijn, leed en letsel aan kippen toegebracht en dat is in strijd met Europese wetgeving. Ik wil weten hoe de Europese Commissie deze praktijken in de toekomst gaat voorkomen," aldus Hazekamp.

Ons Europarlementslid ziet in de fipronilcrisis het zoveelste bewijs dat Europese regels omtrent dierenwelzijn en voedselveiligheid niet worden nageleefd en dat controle veelal uitblijft. "Er is opnieuw aangetoond dat ons landbouwsysteem onhoudbaar is, maar ik verwacht dat de Europese Commissie nog vele schandalen nodig heeft om tot hetzelfde inzicht te komen," aldus Anja Hazekamp.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee