PvdD: tijde­lijke stop pluim­vee­transport in Europa


18 november 2014

“Transport van pluimvee, eieren en andere pluimveeproducten moet in heel Europa worden stilgelegd ter bestrijding van de nieuwe uitbraak van vogelgriep H5N8 in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk." Daarvoor pleit PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp. Daarnaast is volgens Hazekamp een structurele omslag nodig om uitbraken van vogelgriep en andere dierziekten in de toekomst te voorkomen. “Voortzetting van de huidige bio-industrie is onverantwoord.”

Het Europarlementslid van de PvdD noemt de nieuwe uitbraak een ramp voor de getroffen dieren en pluimveehouders en een gevaar voor omwonenden. “Het is nu zaak dierenwelzijn en volksgezondheid voorop te stellen bij de bestrijding van deze uitbraak. Handel en transport van pluimvee en pluimveeproducten spelen een belangrijke rol in het verspreiden van vogelgriep en moeten voorlopig worden stilgelegd in heel Europa", bepleit Hazekamp.

“Maatregelen moeten daarnaast niet beperkt blijven tot symptoombestrijding. De steeds terugkerende uitbraken van dierziekten zijn te wijten aan de overdreven intensieve veehouderij en het gesleep met dieren door heel Europa. Door deze vee-industrie en diertransporten in stand te houden, is het wachten op steeds weer nieuwe uitbraken. Dat de huidige uitbraak is ontstaan in een dichte stal, laat zien dat hermetisch afsluiten van stallen geen oplossing is om verspreiding van ziektes te voorkomen. Een omslag naar biologische en regionale productie is noodzakelijk om de kans op ziekte-uitbraken structureel te verkleinen."

Hazekamp roept de Europese Commissie op om samen met de lidstaten te bekijken hoe de omslag naar kleinschalige, biologische veehouderij zo snel mogelijk gemaakt kan worden.

Gerelateerd nieuws

PvdD pleit voor visserij-vrije zones

Middellandse Zee-gebieden waar minder vissen zwemmen dan biologisch verantwoord moeten worden afgesloten voor visserij. Ook i...

Lees verder

Europese vragen over zoutwinning Waddenzee

De zoutwinning onder de Waddenzee waarvoor Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) onlangs een vergunning afgaf, is moge...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee