PvdD: stop over­be­vissing Oostzee


27 april 2015

De Oostzee heeft het moeilijk. De Partij voor de Dieren roept maandagavond in Straatsburg op om een einde te maken aan de overbevissing en vervuiling door de intensieve veehouderij.

Het Europees Parlement stemt dinsdag over plannen ter bescherming van de Oostzee en haar 'bewoners'. "De Europese plannen zijn ruim onvoldoende, als we zo doorgaan vissen we de Oostzee leeg," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp. Vooral op kabeljauw en haring wordt intensief gevist in de Oostzee.

De Partij voor de Dieren heeft daarom alternatieve voorstellen ingediend om de visserij in de Oostzee verder terug te dringen dan de Europese Commissie voorstelt. Ook doet de PvdD voorstellen om zeezoogdieren en vogels beter te beschermen. "De visserij op kabeljauw en haring heeft ernstige gevolgen voor dieren als zeehonden, bruinvissen en zeevogels, die in visnetten verstrikt raken. De oorspronkelijke plannen van de Europese Commissie doen hier niets aan," stelt Hazekamp.

Intensieve veehouderij
Daarnaast wijst de Partij voor de Dieren op de grote gevolgen van de intensieve veehouderij voor de Oostzee. De Oostzee heeft zwaar te lijden onder algengroei, die het zeeleven verstikt. Midden in de Oostzee ligt een dead zone, een zuurstofloze zone zo groot als heel Denemarken. De algengroei wordt onder meer in stand gehouden door dierlijke mest die door rivieren vanuit het platteland naar de Oostzee wordt gebracht." De veehouderij verandert de Oostzee in een reusachtige beerput," aldus Hazekamp.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee