PvdD roept op tot Europees verbod op glyfosaat


22 april 2015

Er moet een Europees verbod komen op het landbouwgif glyfosaat, ingrediënt van het veelgebruikte bestrijdingsmiddel Roundup. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Brussel.

"Glyfosaat is kankerverwekkend voor mensen en dieren. Dat heeft wetenschappelijk onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onlangs bevestigd. Bovendien vervuilt het gif rivieren en andere oppervlaktewateren," aldus PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp.

De Europese Commissie bekijkt momenteel of glyfosaat toegestaan mag blijven voor gebruik in de EU. De Partij voor de Dieren wil dat de Commissie bij deze herbeoordeling ook kijkt naar het onderzoek van de WHO en andere onafhankelijke onderzoeken. "Brussel kijkt momenteel vooral naar studies die gedaan zijn door chemiebedrijven zelf. Dat soort onderzoeken zijn niet onafhankelijk. In het wetenschappelijke panel dat de Europese Commissie adviseert, zaten drie leden die werken voor chemiegiganten als BASF en Bayer. Dit industriepanel adviseert om de mogelijkheden voor gebruik van glyfosaat juist te verruimen, ondanks de zich opstapelende bewijzen dat het spul niet deugt," zegt Hazekamp.

"Het is belangrijk dat alle onderzoeken, ook dat van de WHO, serieus worden meegewogen bij de herbeoordeling van glyfosaat. De Europese Commissie zal dan vanzelf tot de conclusie komen dat ze maar één ding kan doen: dit gif uit de winkel, uit ons milieu, uit ons voedsel en uit ons water verbannen," aldus de Partij voor de Dieren.

  • Roundup wordt door boeren, overheden en particulieren gebruikt als onkruidverdelger. Door het massale gebruik komen veel mensen en dieren met het gif in aanraking. Onderzoek uit 2013 wijst uit dat 63 procent van alle Nederlanders sporen van glyfosaat in hun urine had.
  • In Nederland geldt vanaf november 2015 een halfslachtige beperking op het gebruik van Roundup. Zo mag het gif niet meer gebruikt worden door gemeentes om verharde oppervlakten, zoals trottoirs en pleinen, onkruidvrij te maken. Particulieren mogen Roundup vanaf november niet meer gebruiken om onkruid te verdelgen op hun tuinterras. Het gif blijft echter gewoon te koop en op ander gebruik, zoals landbouwtoepassingen, zijn de beperkingen niet van toepassing.
  • Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over de herbeoordeling en autorisatie van het landbouwgif glyfosaat zijn hier te vinden.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee