PvdD stemt tegen vrij­han­dels­verdrag CETA


14 februari 2017

De Partij voor de Dieren stemt woensdag in het Europees Parlement tegen het omstreden vrijhandelsverdrag CETA. Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp pakt het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada aantoonbaar nadelig uit voor mensen, dieren en het milieu.

Zo neemt door CETA de import van Canadees vlees toe, doordat importheffingen op agrarische producten grotendeels komen te vervallen. Dat is slecht nieuws voor dieren, want dierenwelzijnsstandaarden in Canada liggen lager dan in Europa en zijn veelal op vrijwillige basis.

"Door dierenleed uit Canada te importeren, komt ook het dierenwelzijn in Europa verder onder druk te staan. Europese boeren krijgen te maken met oneerlijke concurrentie uit Canada, wat het draagvlak voor dierenwelzijnsregels in Europa ondermijnt. Daarnaast vervallen ook de importheffingen voor levende dieren, wat zorgt voor meer diertransporten. Door CETA worden straks nog meer dieren de halve wereld over gesleept," aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren wijst er verder op dat CETA multinationals meer invloed geeft op Europese wetgeving. "Er zal nog regelmatiger overleg plaatsvinden tussen Brussel en Canada, waarbij de industrielobby vrij spel krijgt. Regels die nodig zijn om de volksgezondheid, dieren of het milieu te beschermen, zullen minder snel worden ingevoerd als ze de vrijhandel in de weg staan. Ook krijgen buitenlandse bedrijven de mogelijkheid om – buiten de reguliere rechtspraak om - regeringen aan te klagen als een overheidsbeslissing nadelig voor ze uitpakt. CETA is daarmee ondemocratisch en maakt het moeilijker om mens, dier en milieu te beschermen met Europese of nationale regels."

Tot slot wijst de Partij voor de Dieren op de sociale consequenties van het vrijhandelsverdrag. "Volgens berekeningen gaan er door CETA tot 204 duizend banen verloren in Europa. De commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft dit bevestigd. De Partij voor de Dieren staat woensdag in Straatsburg op voor mens, dier en milieu en zal CETA verwerpen," aldus Anja Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Nederland wil illegale walvisjacht Japan aankaarten

Nederland wil de illegale Japanse jacht op walvissen aankaarten bij de besprekingen over een handelsverdrag tussen Europa en ...

Lees verder

PvdD kondigt parlementaire enquête diertransporten aan

Er moet een parlementaire enquêtecommissie komen om de schrijnende situaties bij diertransporten die de Europese Unie verlate...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee