PvdD stemt tegen benoeming nieuwe Europese Commissie


Deel kandidaat-Euro­com­mis­sa­rissen heeft banden met multi­na­ti­onals die in Brussel lobbyen

27 november 2019

De Partij voor de Dieren stemt woensdag tegen de benoeming van de 26 Eurocommissarissen die zijn voorgesteld voor de Commissie Von Der Leyen. Een deel van de kandidaten heeft te nauwe banden met het bedrijfsleven, zoals rechtstreekse financiële belangen in multinationals die in Brussel lobbyen om EU-beleid te beïnvloeden. Deze belangenverstrengelingen brengen de onafhankelijkheid van Europees beleid in gevaar, aldus de Partij voor de Dieren.

"Eurocommissarissen hebben heel veel macht. Het is onacceptabel dat zij grote financiële belangen hebben in multinationals die in Brussel lobbyen om het Europese beleid naar hun hand te zetten," zegt Hazekamp. "Multinationals geven jaarlijks honderden miljoenen uit aan het beïnvloeden van Europees beleid middels lobbyisten. Deze Commissie heeft dusdanig nauwe banden met het bedrijfsleven dat multinationals hun grip op EU-beleid verder kunnen verstevigen."

"De belangen van multinationals staan vaak lijnrecht tegenover de belangen van mensen, dieren, natuur en milieu. Dat zie je bijvoorbeeld bij het toelaten van schadelijk landbouwgif en genetisch gemanipuleerde gewassen. Maar ook bij de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. De Europese Commissie heeft hierover veel te zeggen en de onafhankelijkheid van de Eurocommissarissen is daarom cruciaal," vindt Hazekamp.

Het Europees Parlement heeft maar beperkte mogelijkheden om de Europese Commissie te controleren als die eenmaal is benoemd. Zo is het niet mogelijk om individuele Eurocommissarissen tussentijds weg te sturen en ligt het initiatiefrecht voor nieuwe EU-wetten in handen van de Europese Commissie.

"Eurocommissarissen moeten onafhankelijk zijn en niet de schijn van corruptie of belangenverstrengelingen tegen zich hebben. Toch slagen de EU-lidstaten er steeds weer in om met omstreden kandidaten op de proppen te komen en dat is mede het gevolg van de democratische tekortkomingen van deze Europese Unie," aldus Hazekamp.

Behalve op de integriteit van Eurocommissarissen, uitte de Partij voor de Dieren in oktober ook al inhoudelijke kritiek. Die was gericht op de aanstelling van klimaatcommissaris Frans Timmermans. Timmermans ontkende tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement dat inkrimping van de veestapel noodzakelijk is om klimaatverandering met succes tegen te gaan. De Partij voor de Dieren stemde daarop tegen zijn benoeming.

Gerelateerd nieuws

PvdD vraagt om spoeddebat in Europees Parlement na kapseizen Roemeens schapentransport

De Europese Commissie moet de export van levende dieren naar landen buiten de EU per direct stopzetten. Daarvoor pleit Europa...

Lees verder

Europarlementariër Anja Hazekamp staat op voor bescherming laatste overgebleven oerbossen in Europa

Europa moet meer doen om haar laatste overgebleven oerbossen en de boswachters die daar werken te beschermen. Die oproep heef...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee