PvdD in actie voor natuur: 'Geen censuur op natuur!'


4 juni 2015

De Partij voor de Dieren gaat natuurliefhebbers mobiliseren om te voorkomen dat Brussel Europese natuurbeschermingswetten versoepelt. Europarlementariër Anja Hazekamp roept natuurliefhebbers middels de actie ‘Geen censuur op natuur’ op om massaal hun stem te laten horen in de officiële EU-enquête over het nut van Europese natuurbescherming.

De enquête van de Europese Commissie zet vraagtekens bij het nut van Europese natuurwetgeving. Ze is onderdeel van een zogenaamde 'fitness check' van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Deze richtlijnen vormen de basis voor Europese natuurbescherming. Bedrijven en individuele burgers kunnen tot 24 juli hun mening geven over de natuurwetgeving.

"Deze zogenaamde 'fitness check' is een eerste stap om natuurbescherming in de EU om zeep te helpen," waarschuwt Hazekamp. "De Europese Commissie probeert argumenten te verzamelen bij industrielobbyisten om van de 'lastige' natuurwetgeving af te komen. De economie móet en zal groeien en geen boom of dier mag die groei in de weg staan."

Bedreigd
"Dat terwijl recent onderzoek van het Europees Milieubureau (EEB) concludeert dat internationale natuurbescherming harder nodig is dan ooit. Veel diersoorten en natuurgebieden in Europa worden bedreigd. Alleen op plekken waar gericht wordt gewerkt aan natuurherstel verbetert de situatie enigszins. De natuur staat al onder druk door vervuiling, verdroging en versnippering en kan afzwakking van bescherming er niet bij hebben," aldus Hazekamp.

Doe mee!
Het is daarom belangrijk dat natuurliefhebbers hun stem laten horen in de enquête van de Europese Commissie. De Partij voor de Dieren heeft de reactie ‘Geen censuur op natuur’ opgesteld die namens alle ondertekenaars wordt ingediend bij de officiële consultatie. ‘Geen censuur op natuur!’ is hier te ondertekenen op de website van de Partij voor de Dieren.

Natuurorganisaties
Mensen die zelf een reactie willen geven op de enquête, kunnen terecht op de website van de Europese Commissie. Verder heeft ook een aantal natuurorganisaties een groene reactie opgesteld die openstaat voor ondertekening.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Oproep aan Japan: stop illegale walvisjacht

Europa moet via haar handelspolitiek druk zetten op landen die nog steeds illegaal jagen op walvissen. En dus niet verder ond...

Lees verder

Doe mee: Geen censuur op natuur!

Onderteken de actie Geen censuur op natuur en zorg ervoor dat de Veluwe, de Ardennen, de Waddenzee en 27.000 andere natuurgeb...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee