Doe mee: Geen censuur op natuur!


10 juni 2015

Onderteken de actie Geen censuur op natuur en zorg ervoor dat de Veluwe, de Ardennen, de Waddenzee en 27.000 andere natuurgebieden in Europa beschermd blijven!

Brussel heeft genoeg van 'lastige' wetten die de natuur beschermen. De Europese Commissie heeft daarom een enquête online gezet met de vraag of bestaande natuurbeschermingswetten van de EU nog wel nut hebben. Eigenlijk is de enquête vooral bedoeld voor grote bedrijven, maar ook jij kunt je stem laten horen en duidelijk maken dat het belangrijk is om natuurgebieden en dieren in Nederland - en in de rest van Europa - te (blijven) beschermen!

Waar gaat het over?
Europese en nationale wetten regelen dat waardevolle natuurgebieden beschermd moeten worden. Zo mag je bijvoorbeeld niet zomaar een fabriek, snelweg of megastal bouwen op de Veluwe of in een duinenpark. In Nederland zijn ongeveer honderdzestig gebieden beschermd onder Europese natuurwetgeving, in heel Europa meer dan 27 duizend. Ook vogels en bedreigde dieren zijn beschermd door deze EU-wetgeving.

De Europese Commissie heeft genoeg van die natuurbescherming. De economie móet en zal groeien en geen boom of dier mag die groei in de weg staan. Ze is daarom een onderzoek gestart om het nut van Europese natuurwetgeving in twijfel te trekken. Brussel zet daarmee de eerste stap om belangrijke natuurwetgeving - en daarmee de leefomgeving van vele planten en dieren - af te breken.

Doe mee!
Sluit je nu aan bij de actie Geen censuur op natuur! en voorkom dat de enquête van de Europese Commissie gedomineerd wordt door het grijze geluid van industrielobbyisten in Brussel. Wij hebben de enquête van de Europese Commissie al ingevuld en zullen namens alle ondertekenaars deze antwoorden indienen en een krachtig signaal afgeven tegen natuurafbraak in Europa.

Vul hieronder je gegevens in:

[form formid=70 title="Contact"]

Het onderzoek van de Europese Commissie loopt tot 24 juli. Wil je de enquête liever zelf invullen? Klik dan hier. Let op: hoewel de Europese natuurwetgeving niet perfect is, zijn we in onze antwoorden van de enquête zeer positief over de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn om verdere afbraak van natuurwetgeving te voorkomen.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee