Oproep aan Japan: stop illegale walvis­jacht


21 mei 2015

Europa moet via haar handelspolitiek druk zetten op landen die nog steeds illegaal jagen op walvissen. En dus niet verder onderhandelen over een handelsverdrag met Japan, dat ook dit jaar weer de jacht op walvissen opent. Daarvoor pleitte de Partij voor de Dieren woensdagavond in het Europees Parlement.

Al sinds de jaren ’80 is internationaal afgesproken om niet op walvissen te jagen. Slechts enkele landen, waaronder IJsland, Noorwegen en Japan, houden zich niet aan die afspraak. "Het wordt tijd dat Europa hier eindelijk iets aan gaat doen. Veel walvisachtigen worden bedreigd en zullen uitsterven als we nu geen actie ondernemen. Bovendien is de jacht op walvissen ronduit gruwelijk. Japanse walvisvaarders achtervolgen de dieren tot in de Zuidelijke Oceaan, om ze vervolgens een harpoen in hun lijf te schieten. Die gruwelijke jacht moet nu stoppen," aldus Hazekamp.

De oproep van de Partij voor de Dieren vond dinsdagavond ook weerklank bij andere fracties in het Europarlement. Dit vergroot de druk op Japan om te stoppen met de walvisjacht. Het Europees Parlement kan een vrijhandelsverdrag, dat Japan graag met de EU wil sluiten, blokkeren.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee