PvdD draagt Anja Hazekamp voor als Europees lijst­trekker


6 maart 2019

De Partij voor de Dieren draagt huidig Europarlementariër Anja Hazekamp voor als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Tijdens het partijcongres op 31 maart zal haar kandidatuur aan de leden worden voorgelegd. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg wordt voorgedragen op de tweede plaats op de kandidatenlijst.

Anja Hazekamp zet zich graag nog eens vijf jaar als Europarlementariër in voor mens, dier, natuur en milieu. "Ik ben vol energie en heb er het volste vertrouwen erin dat de dierenbeweging de komende vijf jaar voor grote doorbraken gaat zorgen in Europa. Op veel gebieden hebben we de standpunten van het Europees Parlement al beïnvloed. Nu moeten we ervoor zorgen dat de EU-bestuurders en de nationale regeringen onze diervriendelijke voorstellen ook daadwerkelijk omzetten naar de praktijk. Met in totaal tien partijen voor dieren die deelnemen aan de Europese verkiezingen zal de roep om klimaat- en diervriendelijke maatregelen alleen maar luider worden."

In de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Dieren al bewezen met vijf zetels buitenproportioneel veel invloed te hebben op het debat en zo verandering in gang te kunnen zetten. Zo gaat het ook in Europa. Want ook daar stelt de Partij voor de Dieren problemen aan de kaak waar niemand anders het over heeft. Als de haas in de marathon zullen we onverminderd doorgaan anderen te stimuleren, te inspireren en uit te dagen om harder te lopen dan ze zelf voor mogelijk hielden. Onze kritiek op de Europese Unie in haar huidige vorm is groen en progressief. Een nieuw fenomeen wars van nationalisme of het korte termijn eigenbelang van de mens, maar geworteld in de planeetbrede belangen van duurzaamheid en mededogen. Met een groene haas in de marathon is ook de Europese Unie in beweging te krijgen.

Groene en progressieve ideeën kunnen prima samengaan met een kritische houding tegenover Brussel en Straatsburg. En dat is hard nodig ook. Want de Europese Unie doet er alles aan om de sympathie van kiezers te winnen met populaire maatregelen, zoals overal in Europa goedkoop bellen en mobiel internetten en Europese studiebeurzen. Maar tegelijkertijd verzuimt de EU in actie te komen tegen de bedreiging van onze toekomst: klimaatverandering. Wij hebben de morele plicht om de klimaatcrisis af te wenden en de aarde te behouden voor komende generaties. Voor mens en dier. Brussel lijkt die plicht onvoldoende te voelen.

In de huidige EU is alle ruimte voor megastallen, sterven planten- en diersoorten uit, gaat de overbevissing onverminderd door en worden ecosystemen ontwricht. De grootste kostenposten van de EU zijn al sinds jaar en dag de gigantische landbouw- en visserijsubsidies. De plofkippenindustrie voerde er promotiecampagnes mee en het stierenvechten wordt ermee in stand gehouden. Vrijhandelsverdragen als met Oekraïne zorgen voor valse concurrentie voor boeren in de EU met plofkippen en legbatterij-eieren.

Het roer moet om. Een nieuwe koers voor Europa, met ándere vormen van Europese samenwerking: dáár maakt de Partij voor de Dieren zich in het Europees Parlement sterk voor. Samenwerking die is gericht op de verwezenlijking van idealen: duurzaamheid, mededogen, vrijheid en verantwoordelijkheid. De Partij voor de Dieren wil een Europa dat zowel mensen als dieren de mogelijkheid geeft een goed en volwaardig leven te leiden. Dat kan alleen als we economische groei niet langer beschouwen als heilige graal, maar werken aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Anja Hazekamp (1968), bioloog en dierenbeschermer, werd in 2014 als eerste vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren verkozen in het Europees Parlement. Zij agendeerde de afgelopen vijf jaar vele dierenwelzijnsonderwerpen in het Europees Parlement en is ook actief bij buitenparlementaire acties. Afgelopen zomer controleerde Hazekamp diertransporten in Kroatië en Slovenië. De grove misstanden die zij daar aantrof én filmde trokken andere Europarlementariërs over de streep om voorstellen voor kortere diertransporten te steunen.

Op initiatief van de PvdD pleitte het Europees Parlement in een resolutie voor een Europese dierenwelzijnsstrategie en sprak het parlement zich meermaals fel uit tegen de Japanse en Noorse walvisjacht. Hazekamp bracht het trieste lot van plofkippen onder de aandacht en wist ook voor deze dieren een voorstel door het parlement te loodsen. Als lid van de visserijcommissie zette Hazekamp zich onophoudelijk in tegen overbevissing (video 1, 2) en voor het welzijn van vissen en ongewervelde dieren als kreeften en krabben.

Met de actie 'geen censuur op natuur' droeg Hazekamp eraan bij dat soorten als de wolf, de beer en de lynx en natuurgebieden als Waddenzee, de Veluwe en 27 duizend andere natuurgebieden in Europa onverminderd beschermd blijven door de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Ook heeft ze zich continu verzet tegen de verlenging van gebruik van het landbouwgif glyfosaat en stond ze aan de wieg van de speciale onderzoekscommissie naar de toelatingsprocedure van landbouwgif.in Europa.

Op het partijcongres van 31 maart wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Europa handhaaft bescherming voor wolf ondanks paniekzaaierij

Wolven en andere dieren in het wild die beschermd zijn onder Europese natuurwetgeving, blijven dat ook in de toekomst. De hui...

Lees verder

"Europese politieke partijen niet langer laten sponsoren door multinationals"

Europese politieke partijen moeten zich niet langer laten sponsoren door multinationals. Dat vindt de Partij voor de Dieren, ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee