Parle­men­taire enquête naar wanbeheer dier­trans­porten bijna rond


18 juni 2020

Een parlementaire enquêtecommissie naar wanbeheer van diertransporten lijkt op komst. Vrijdag stemt het Europees Parlement over het verzoek van de Partij voor de Dieren om grondig onderzoek te doen naar ernstige en structurele misstanden bij diertransporten, zoals het onterecht verlenen van vergunningen voor transporten die in strijd zijn met EU-regels voor dierenwelzijn. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat een Europese parlementaire enquête wordt ingesteld naar dierenbescherming en dierenwelzijn.

Europarlementariër Anja Hazekamp vroeg de enquêtecommissie aan na aanhoudende berichten over gruwelijke situaties waarin dieren terecht komen tijdens transport. Ook bezocht Hazekamp zelf verschillende Europese havens. "Dieren werden daar vervoerd bij extreme hitte, mishandeld en ingeladen op horrorschepen die totaal ongeschikt waren voor vervoer. Deze parlementaire enquêtecommissie gaat grondig onderzoeken hoe het kan dat steeds weer vergunningen worden gegeven voor diertransporten die plaatsvinden onder illegale omstandigheden. We willen bereiken dat alle EU-landen zich aan de regels houden en niet langer toestemming geven voor diertransporten bij extreem weer en voor wekenlange transporten naar landen buiten Europa," aldus Hazekamp.

Europese enquêtecommissies zijn bevoegd om getuigen en experts op te roepen en documenten bij nationale en Europese overheidsdiensten op te vragen. EU-landen die medewerking weigeren, riskeren een strafprocedure. Parlementaire enquêtes zijn niet alledaags in Brussel. Ze kunnen worden ingezet ‘bij inbreuken of wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht’. Het Europees Parlement gebruikte in het verleden enquêtecommissies voor onderzoek naar de Panama Papers (2016), Dieselgate (2015) en de BSE-crisis (1996).