Jane Goodall: "Disrespect voor dieren leidde tot pandemie"


4 juni 2020

Na de Corona-crisis terugkeren naar ‘business as usual’ zal leiden tot het einde van onze soort. Dat zegt de beroemde Engelse antropologe en biologe Dr Jane Goodall deze week tijdens een online lezing voor het Europees Parlement, georganiseerd door onder andere Compassion in World Farming en de Partij voor de Dieren. "Disrespect voor dieren en voor ons leefmilieu heeft geleid tot deze pandemie. Doorgaan met de huidige vorm van intensieve veehouderij is geen optie," aldus Goodall.

Ook Eurocommissarissen Stella Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) en Janusz Wojciechowski (Landbouw) deden korte voordrachten op de online bijeenkomst, die online gevolgd werd door ruim 1800 mensen. Beide Eurocommissarissen geven aan het dierenwelzijn in Europa de komende jaren te willen verbeteren, onder meer door regels omtrent diertransporten ‘in lijn te brengen met de actueelste wetenschappelijke inzichten’. Desondanks krijgen de Eurocommissarissen kritiek vanuit het Europees Parlement, omdat zij niets willen doen aan de immense omvang van de Europese veestapel.

Webinar terugkijken? Dat kan hier.