Opnieuw bewijs van brute mishan­deling van kalfjes onderweg van Ierland naar Nederland


Euro­par­le­men­tariër Anja Hazekamp naar Franse haven Cherbourg: eist sluiting van ‘rust­plaats’

23 maart 2023

Dierenbeschermingsorganisaties L214 en Eyes on Animals rapporteren opnieuw brute mishandeling van piepjonge Ierse kalfjes onderweg naar Nederland. Op beelden die deze maand gemaakt zijn in de controlepost Couville, vlakbij de Franse haven in Cherbourg, is te zien hoe kalfjes stelselmatig worden geslagen met stokken, peddels en dranghekken. Medewerkers slaan daarbij met volle kracht op de kalfjes in en de dieren krijgen rake klappen op het hoofd. Ook in 2019 ontstond er al maatschappelijke verontwaardiging over vergelijkbare beelden uit een controlepost bij Cherbourg. “Dit duidt op structurele mishandeling van kalfjes die via deze route naar Nederland worden getransporteerd,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Hazekamp is woensdag afgereisd naar Cherbourg om de situatie ter plaatse nader te inspecteren en de betrokken autoriteiten en transporteur te confronteren met de misstanden. “Bij de controlepost troffen we hongerige en uitgeputte kalfjes aan tussen de 2 en 4 weken oud. Tijdens hun overtocht vanuit Ierland hadden zij klaarblijkelijk geen toegang gehad tot voedsel of water. Dat is in strijd met Europese regels, die voorschrijven dat kalfjes minimaal om de 9 uur gedrenkt en gevoerd moeten worden,” aldus Hazekamp.

In spoedvragen aan de Europese Commissie eist Hazekamp dat de controlepost Couville bij Cherbourg wordt gesloten. “We zien dat de mishandeling en verwaarlozing van jonge kalfjes in Cherbourg structureel van aard is. Er is niets veranderd sinds er in 2019 vergelijkbare beelden naar buiten kwamen. Dit soort controleposten zijn eigenlijk bedoeld als rustplek voor dieren, maar de situatie in Cherbourg maakt het meer dan 50-uur durende transport van Ierland naar Frankrijk – en vervolgens naar Nederland - alleen maar erger. Zowel de Europese Commissie als Frankrijk hebben de wettelijke plicht om controleposten te sluiten als er sprake is van ernstige schendingen van het dierenwelzijn,” aldus Hazekamp.

In de spoedvragen roept Hazekamp de Europese Commissie daarnaast op om te stoppen met zee- en lange-afstandstransporten van kalfjes die nog afhankelijk zijn van melk. “Uit talloze controles blijkt dat lange-afstandstransporten per definitie gepaard gaan met ernstig dierenleed. Dieren worden dagen- tot zelfs wekenlang getransporteerd, mishandeld en verwaarloosd. Dat is onacceptabel, zeker als het kwetsbare dieren zoals ongespeende kalfjes betreft,” benadrukt Hazekamp.

Hoewel ook de Nederlandse regering eerder al heeft aangegeven zich zorgen te maken over de transporten van kalfjes van Ierland naar Nederland, blijkt dat in de eerste negen weken van 2023 meer Ierse kalveren naar Nederland werden geëxporteerd dan in dezelfde periode de jaren daarvoor. “Het is teleurstellend dat Nederland deze transporten niet zelf een halt toeroept, maar zich steeds weer verschuilt achter de Europese Unie in afwachting op acties,” besluit Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Anja Hazekamp lid van nieuwe volksgezondheidscommissie Europees Parlement

Europarlementariër Anja Hazekamp is benoemd tot vervangend lid van de nieuw opgezette subcommissie voor Volksgezondheid (SANT...

Lees verder

PvdD behaalt twee zetels in 'buitenlands' kiescollege voor Eerste Kamer

Anja Hazekamp en Mandy Ligthart zijn verkozen als Partij voor de Dieren-vertegenwoordigers in het kiescollege voor niet-ingez...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee