Anja Hazekamp lid van nieuwe volks­ge­zond­heids­com­missie Europees Parlement


"Goede volks­ge­zondheid voor de mens niet mogelijk zonder gezonde omgang met dieren en milieu"

16 maart 2023

Europarlementariër Anja Hazekamp is benoemd tot vervangend lid van de nieuw opgezette subcommissie voor Volksgezondheid (SANT) van het Europees Parlement. De nieuwe subcommissie, waarin 30 Europarlementariërs zitting nemen, gaat zich bezighouden met volksgezondheid, farmaceutische producten en de impact van gevaarlijke stoffen, zoals PFAS. Ook zal de subcommissie toezien op de activiteiten van het Europese Medicijnagentschap (EMA) en het Europese Agentschap voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De behandeling van wetgevende voorstellen en stemmingen blijft in handen van het overkoepelende commissie voor Milieu, Volksgezondheid & Voedselveiligheid (ENVI), waarvan Hazekamp vice-voorzitter is.

Een voordeel van de nieuwe subcommissie is volgens Hazekamp een intensievere parlementaire controle op de activiteiten van EMA en ECDC. “Deze instanties maken beslissingen die grote impact kunnen hebben op de gezondheid en op het welzijn van mensen. Bij het goedkeuren van vaccins en medicijnen spelen daarnaast vaak grote commerciële belangen. Het kan geen kwaad om daarop extra intensieve parlementaire controle te hebben door middel van een gespecialiseerde subcommissie,” zegt Hazekamp.

Ondanks dat er nu een aparte subcommissie voor volksgezondheid is opgezet, benadrukt Hazekamp dat het belangrijk is om volksgezondheid altijd in verband te blijven zien met milieubeleid, voedselveiligheid en een gezonde omgang met dieren. “Zoönosen als Q-koorts, de vogelgriep, en de recente Corona-pandemie maken duidelijk dat een goede volksgezondheid voor de mens niet mogelijk is zonder een gezonde omgang met dieren. Datzelfde geldt voor ons milieu en ons voedsel: zonder een gezonde leefomgeving en gezond voedsel is een goede volksgezondheid onmogelijk te waarborgen. De één-gezondheidsbenadering en een gezonde planeet voor álle inwoners - mens en dier - blijven onze uitgangspunten,” aldus Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Milieucommissie steunt PvdD-aanbevelingen voor voedselzekerheid op de lange termijn

Voedselzekerheid kan nu en in de toekomst alleen gewaarborgd worden met krachtig milieu- en klimaatbeleid en een transitie na...

Lees verder

Opnieuw bewijs van brute mishandeling van kalfjes onderweg van Ierland naar Nederland

Dierenbeschermingsorganisaties L214 en Eyes on Animals rapporteren opnieuw brute mishandeling van piepjonge Ierse kalfjes ond...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee