One Single Planet naar Europees Parlement


30 juni 2015

De film One Single Planet wordt deze week vertoond op een prominente plek in het Europees Parlement te Brussel. De Partij voor de Dieren en haar wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation, presenteren One Single Planet tijdens een tentoonstelling op grote schermen.

De Partij voor de Dieren brengt met One Single Planet een andere boodschap dan de conventionele politici in het Europees Parlement gewend zijn: dat een andere omgang met onze planeet absoluut noodzakelijk is. "We laten een nieuw geluid horen in Brussel," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp. "Dat doen we in de visserijcommissie door op te komen voor vissen, in de landbouwcommissie door op te komen voor dieren in megastallen, en met One Single Planet door de aarde letterlijk centraal te stellen in het Europees Parlement."

"Als alle mensen zouden leven als een gemiddelde Europeaan, zouden we vier aardbollen nodig hebben. Maar we moeten het doen met één enkele planeet en de planeet met ons," aldus Hazekamp.

Tijdens de opening van de tentoonstelling van One Single Planet ging Karen Soeters, directeur van het wetenschappelijke bureau Nicolaas G. Pierson Foundation, dieper in op de gevolgen van onze huidige leefstijl: "De huidige impact van de mens op de aarde wordt door wetenschappers omschreven als 'gevaarlijk'. Toenemende vluchtelingenstromen en gewapende conflicten worden voorspeld als gevolgen van de klimaatverandering die de mens op dit moment veroorzaakt," zegt Soeters.

"Er is nu nog een weg terug. One Single Planet laat zien wat mensen zelf kunnen doen om de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties. Marianne Thieme gaat in de film specifiek in op de thema's zoönosen, biodiversiteit, water en wereldvoedselverdeling. De immense impact van onze huidige landbouw- en veeteelt komt in al deze thema's terug. Dat laat zien dat het veranderen van onze eetgewoonten en de manier waarop we voedsel produceren onvermijdbaar is. Er is geen plan B, want er is geen Planeet B."

Gerelateerd nieuws

Onderzoek WHO telt mee bij herbeoordeling glyfosaat

Het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat erop wijst dat het landbouwgif glyfosaat kankerverwekkend is, wor...

Lees verder

Democratie nu al onder druk door TTIP

Zelfs nu het omstreden handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) nog niet van kracht is, heeft het Europa al minder democ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee