Mili­eu­com­missie EP: Veroor­zaken van mili­eu­schade en dierenleed moet bestraft worden in hele EU


25 oktober 2022

Het veroorzaken van schade aan het milieu en het toebrengen van leed aan dieren moeten in de gehele Europese Unie als strafbare feiten worden aangemerkt. Dat vindt de Milieucommissie van het Europees Parlement. Dinsdag nam de Milieucommissie een reeks amendementen aan op de EU Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, die momenteel wordt herzien.

De Milieucommissie wil onder meer dat het onwettig lozen van stoffen die schade toebrengen aan mensen of aan het milieu als strafbaar feit wordt aangemerkt. Ook het onwettig in het milieu brengen van genetisch gemanipuleerde organismen moet strafbaar worden. Niet enkel als dit actief gebeurt, maar ook als er sprake is van verwijtbare nalatigheid.

Ook een amendement dat ecocide strafbaar stelt, en dat sterk bepleit werd door de Partij voor de Dieren, is aangenomen door de Milieucommissie. Ecocide wordt in de wet gedefinieerd als het plegen van onwettige of moedwillige handelingen met de wetenschap dat er een aanmerkelijke kans bestaat dat die handelingen ernstige, wijdverbreide ofwel langdurige schade aan het milieu veroorzaken.

Dierenwelzijn
Op initiatief van de Partij voor de Dieren nam de Milieucommissie daarnaast een amendement aan dat het veronachtzamen van dierenwelzijn strafbaar stelt. Dit moet volgens de Milieucommissie gelden voor gezelschapsdieren, dieren in de veehouderij, dieren in het wild en dieren in laboratoria. In het bijzonder het laten verhongeren en het veroorzaken van discomfort, pijn, verwondingen en ziektes moeten als strafbaar feit worden aangemerkt, evenals onwettige acties die het dieren onmogelijk maken om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen. Mensen die zich schuldig maken aan het veronachtzamen van dierenwelzijn moeten volgens de Milieucommissie een levenslang verbod opgelegd kunnen krijgen op het houden van dieren en op het werken met dieren. Of dit gebeurt is aan de EU-landen en hun nationale rechtssysteem. EU-landen houden zelf het laatste woord over welke straffen kunnen worden opgelegd, maar de straf moet wel in lijn zijn met de ernst van het strafbare feit.

Wanneer gaat de wet gelden?

Zowel de commissie Juridische Zaken en de plenaire vergadering van het Europees Parlement, evenals de 27 EU-landen, moeten zich nog buigen over deze EU-Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. Na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-landen zal een definitieve wettekst in stemming worden gebracht in het voltallige Europees Parlement. Na goedkeuring door het Europees Parlement treedt de wet in werking op een nader te bepalen datum.

Gerelateerd nieuws

Stop de kangoeroejacht!

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft de Europese Commissie op World Kangaroo Day opgeroepen om de import van kangoeroevlees...

Lees verder

Heksenjacht op de wolf

“Een nieuwe heksenjacht op wolven,” noemt Europarlementariër Anja Hazekamp de oproep van het Europees Parlement om voorbereid...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee