Land­bouw­com­missie van het Europees Parlement wil kortere dier­trans­porten, betere controles en hardere straffen


24 januari 2019

Transporten met levende dieren - die nu nog dagen tot weken mogen duren - moeten verkort worden. Ook moet veel beter gecontroleerd worden of EU-regels om dieren te beschermen tijdens transport wel worden nageleefd. Transporteurs die de regels niet naleven, vaak met ernstig dierenleed tot gevolg, moeten harder en consequenter gestraft worden; bijvoorbeeld door inbeslagname van voertuigen. Bovendien mogen dieren niet langer vervoerd worden naar landen buiten de EU als naleving van dierenwelzijnsregels niet gegarandeerd is. Dat adviseert een meerderheid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement donderdagochtend in een zogeheten implementatierapport over diertransporten.

Het implementatierapport verschijnt, mede op initiatief van de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van ernstige en structurele misstanden tijdens diertransporten in en vanuit Europa.

Europarlementariër Anja Hazekamp onderhandelde mee over de aanbevelingen van de landbouwcommissie. "Betere controles en zwaardere straffen voor foute diertransporten zijn hoognodig. Nu is het van groot belang dat diertransporten ook echt in de praktijk worden aangepakt en niet alleen op papier."

Hazekamp wil daarnaast af van diertransporten over lange afstanden en vervoer naar landen buiten de EU. "Zulke transporten gaat altijd gepaard met grote dierenwelzijnsproblemen en moeten helemaal verboden worden," aldus het Europarlementslid.

Dierenbeschermingsorganisaties leverden sinds 2007 tweehonderd gedetailleerde verslagen in bij de Europese Commissie. Daarin staat hoe dieren in overvolle trucks worden geladen, vaak niet rechtop kunnen staan en vervoerd worden bij extreme temperaturen. De verslagen bevatten daarnaast bewijzen van transport van zieke en gewonde dieren, dierenmishandeling en gebrek aan watervoorziening. "Deze misstanden zijn stuk voor stuk in strijd met EU-regels, maar toch heeft de Europese Commissie al die tijd geen actie ondernomen om dieren beter te beschermen tijdens transport. Dat is een grote schande," zegt Hazekamp.

De Europarlementariër reisde afgelopen zomer naar Kroatië en Slovenië om diertransporten te controleren.

"De transporten waarbij dieren worden vervoerd naar landen buiten de EU zijn de langste en de meest gruwelijke. Na dagenlang onderweg te zijn in Europa worden dieren, vaak hardhandig en bij extreme hitte, overgeladen op schepen met bestemmingen ver buiten de EU. Zodra de dieren de EU-grens over zijn, wordt helemaal niet meer gecontroleerd hoe het met ze gaat en acht niemand zich nog verantwoordelijk. Dat is niet alleen wreed; het gaat om levende wezens met gevoel en bewustzijn, maar ook in strijd met een uitspraak van het EU-hof. Daarin is bepaald dat dieren gedurende het gehele traject dat ze afleggen beschermd moeten worden volgens Europese regels. Dat is met geen mogelijkheid te garanderen, daarom moeten transporten naar landen buiten de EU verboden worden,” aldus Hazekamp.

Bovenop de aanbevelingen die de landbouwcommissie donderdag goedkeurde, had de Partij voor de Dieren nog extra voorstellen gedaan. "Bijvoorbeeld om transport van ongespeende dieren, zoals kalfjes van 2 weken oud, te verbieden. Daarnaast willen we het aantal diertransporten drastisch omlaag brengen. Dat kan alleen met minder landbouwdieren en meer lokale productie. De landbouwcommissie stemde hier niet mee in."

Op 14 februari stemt het voltallige Europees Parlement in Straatsburg over de aanbevelingen van de landbouwcommissie.

Gerelateerd nieuws

Europees Parlement neemt aanbevelingen speciale pesticidencommissie over

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft woensdag de aanbevelingen van de speciale pesticidencommissie goedgekeurd. D...

Lees verder

Europees Parlement: verbod op gesleep met dieren naar landen buiten de EU

Europese dieren mogen niet langer vervoerd worden naar landen buiten de Europese Unie als niet gegarandeerd is dat ze daar go...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee