Europees Parlement neemt aanbe­ve­lingen speciale pesti­ci­den­com­missie over


Minder gif, méér trans­pa­rantie en onaf­han­ke­lijkheid; kanker­ver­wek­kende eigen­schappen glyfosaat opnieuw beoor­deeld

16 januari 2019

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft woensdag de aanbevelingen van de speciale pesticidencommissie goedgekeurd. De speciale pesticidencommissie, ook wel ‘glyfosaatcommissie’ genoemd, presenteerde die aanbevelingen in december.

Het Europees Parlement stemt daarmee in met de aanbeveling dat Europa transparanter en onafhankelijker van de industrie moet bepalen of landbouwgif veilig is voor gebruik. Daarnaast moet er minder gif gebruikt worden en moet er meer geld naar niet-chemische alternatieven voor landbouwgif. Gebruik van landbouwgif op openbare plaatsen, zoals parken, scholen en speelplaatsen, moet verboden worden.

Glyfosaat
De speciale pesticidencommissie werd opgericht na de omstreden EU-goedkeuring van het landbouwgif glyfosaat, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend is. Experts moeten van de speciale commissie opnieuw gaan beoordelen of de EU-instanties hun werk wel goed gedaan hebben bij het beoordelen van de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat. Dinsdag werd bekend dat de EU-instituten bij het beoordelen van de gezondheidseffecten van glyfosaat meer dan 500 pagina’s op een misleidende manier overnamen van studies die door gifproducenten zelf zijn uitgevoerd.

Europarlementariër Anja Hazekamp vindt dat de pesticidencommissie goede aanbevelingen doet om de beoordeling van gif in de toekomst te verbeteren. "Gifproducenten als Monsanto moeten meer op afstand worden gehouden en mogen niet zelf alle onderzoeken aanleveren. Ook moeten wetenschappers duidelijker zijn over hun belangen, om te voorkomen dat ze een dubbele agenda hebben. Dat zijn aanbevelingen die het risico op een onbetrouwbare beoordeling, zoals bij glyfosaat, verkleinen," zegt Hazekamp.

Het parlementslid is verder blij dat haar voorstellen om dierproeven te vervangen door andere methoden door de pesticidencommissie zijn overgenomen. “Dieren mogen niet worden misbruikt om de zogenaamde veiligheid van gif aan te tonen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren roept de pesticidencommissie dan ook op tot gebruik van dierproefvrije testmethodes.”

Wat de Partij voor de Dieren betreft had de pesticidencommissie daarnaast nog meer afstand moeten nemen van de onterechte goedkeuring van glyfosaat. "Plagiaatexperts hebben onomstotelijk en feitelijk bewezen dat de EU-instanties geen geldige veiligheidsbeoordeling hebben geleverd die de goedkeuring van glyfosaat rechtvaardigt. De ernstige twijfel over het gif blijft dus bestaan. Dan moet het voorzorgsbeginsel gelden: een product waarvan de veiligheid niet gegarandeerd is, hoort niet thuis op ons voedsel of in het milieu. Glyfosaat moet van de markt gehaald worden," aldus Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Meer dan helft EU-veiligheidsbeoordeling glyfosaat is plagiaat

De officiële Europese beoordeling van de gezondheidseffecten van landbouwgif glyfosaat, bestaat voor meer dan de helft uit pl...

Lees verder

Landbouwcommissie van het Europees Parlement wil kortere diertransporten, betere controles en hardere straffen

Transporten met levende dieren - die nu nog dagen tot weken mogen duren - moeten verkort worden. Ook moet veel beter gecontro...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee