Europees Parlement: verbod op gesleep met dieren naar landen buiten de EU


14 februari 2019

Europese dieren mogen niet langer vervoerd worden naar landen buiten de Europese Unie als niet gegarandeerd is dat ze daar goed behandeld worden. Dat bepleit een meerderheid van het Europees Parlement donderdag in Straatsburg. Verder wil het Europees Parlement dat transporten met levende dieren - die nu nog dagen tot weken mogen duren - verkort worden. Het parlement refereert daarbij naar een maximale transportduur van 8 uur. Daarnaast moet strenger gecontroleerd wordt of alle EU-regels worden nageleefd. De voorstellen van het parlement verschijnen, mede op initiatief van de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van ernstige en structurele misstanden tijdens diertransporten in en vanuit Europa.

Europarlementariër Anja Hazekamp is blij dat het Europees Parlement zich duidelijk uitspreekt voor kortere diertransporten en tegen transport van dieren naar verre landen. Hazekamp reisde afgelopen zomer naar Kroatië en Slovenië om diertransporten naar zogenaamde ‘derde landen’ te controleren en constateerde de vele misstanden met eigen ogen. "Transporten waarbij dieren worden vervoerd naar landen buiten de EU, zijn de langste en de meest gruwelijke. Na dagenlang onderweg te zijn in Europa worden dieren, vaak hardhandig en bij extreme hitte, overgeladen op schepen met bestemmingen ver buiten de EU. Eenmaal over de EU-grens is er geen enkele controle meer op het welzijn van de dieren. Wat daar gebeurt is de reinste dierenmishandeling."

De Europarlementariër wijst erop dat deze ongecontroleerde diertransporten in strijd zijn met een uitspraak van het EU-hof. "Het Europees Hof heeft bepaald dat dieren gedurende hun gehele reis beschermd moeten worden volgens Europese regels. Maar dat is met geen mogelijkheid te garanderen. Een totaalverbod op transporten naar landen buiten de EU is daarom meer dan nodig."

Ook in de EU zelf is er het nodige mis met diertransporten. Dierenbeschermingsorganisaties leverden sinds 2007 tweehonderd gedetailleerde verslagen in bij de Europese Commissie. Daarin staat hoe dieren in overvolle trucks worden geladen, vaak niet rechtop kunnen staan en vervoerd worden bij extreme temperaturen. De verslagen bevatten daarnaast bewijzen van transport van zieke en gewonde dieren en gebrek aan watervoorziening.

Het Europees Parlement wil dat transporteurs die de regels niet naleven harder en consequenter gestraft worden; bijvoorbeeld door inbeslagname van voertuigen. "Dat zijn hoopvolle voorstellen. Nu is het van groot belang dat diertransporten ook echt in de praktijk worden aangepakt en niet alleen op papier," aldus Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Landbouwcommissie van het Europees Parlement wil kortere diertransporten, betere controles en hardere straffen

Transporten met levende dieren - die nu nog dagen tot weken mogen duren - moeten verkort worden. Ook moet veel beter gecontro...

Lees verder

PvdD: voorkom nieuwe voorjaarsjacht op trekvogels

Europa moet voorkomen dat Malta komend voorjaar opnieuw de jacht op trekvogels opent. De Partij voor de Dieren heeft de Euroc...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee