Laat EU-burgers niet betalen voor klopjacht eekhoorns


21 januari 2015

"Met Europees belastinggeld wil Groot-Brittannië een wrede en nutteloze klopjacht op de grijze eekhoorn financieren. Dat is onacceptabel," stelt Europarlementariër Anja Hazekamp naar aanleiding van het Britse voornemen om tienduizenden grijze eekhoorns te laten doden. Landeigenaren die in aanmerking willen komen voor EU-subsidie, zouden onder nieuwe regels worden verplicht het dier te bestrijden.

De Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie in schriftelijke vragen verzocht om de subsidieaanvraag van Groot-Brittannië af te keuren. Doel van het Britse plan is om een inheemse soort, de rode eekhoorn, te beschermen tegen de grijze nieuwkomer. Uit onderzoeken blijkt echter keer op keer dat zulke dodingscampagnes nauwelijks effect hebben op de eekhoornpopulaties, zowel de grijze als de rode. De rode eekhoorns hebben vooral te lijden van verlies van geschikte leefgebieden door ontbossing, vervuiling en klimaatverandering. Het bestrijden van de grijze eekhoorn zet geen zoden aan de dijk en heeft alleen maar veel dierenleed tot gevolg. "Eekhoorns verdienen van ons een respectvolle behandeling, ongeacht hun kleur of herkomst," aldus Anja Hazekamp.

De PvdD-Europarlementariër heeft de Commissie ook opgeroepen om Groot-Brittannië te wijzen op diervriendelijke, preventieve maatregelen, zoals een positieflijst voor huisdieren. Dit kan voorkomen dat nieuwe exotische dieren hun intrede doen.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee