Bespreek inten­sieve veehou­derij bij klimaattop in Parijs


28 januari 2015

De intensieve veehouderij speelt een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde en moet daarom op de agenda van de klimaattop in Parijs die eind dit jaar wordt gehouden. Dat zegt Europarlementariër Anja Hazekamp vandaag in het Europees Parlement.

In Brussel wordt momenteel vergaderd over mogelijke maatregelen om de opwarming van de aarde te voorkomen. Eind dit jaar komen wereldleiders van binnen en buiten Europa bij elkaar om klimaatafspraken te maken. "De productie van vlees en melk is verantwoordelijk voor veertien procent van alle broeikasgassenuitstoot. Het zou raar zijn om het daar niet over te hebben als je de uitstoot wilt verminderen en klimaatverandering wilt tegengaan," aldus Hazekamp.

Het parlementslid uit verder kritiek op het schrappen van een aparte Eurocommissaris voor Klimaatactie: "Klimaatbeleid is een parttime-functie geworden in de nieuwe Europese Commissie. Op die manier laat Brussel zien klimaatverandering niet serieus te nemen, terwijl het juist nu belangrijk is om ambitie te tonen."

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee