PvdD: dieren­welzijn op Brusselse prio­ri­tei­ten­lijst 2015


15 januari 2015

Het drastisch verkorten van diertransporten, een verbod op vlees van gekloonde dieren en betere handhaving van bestaande dierenwelzijnsregels zijn drie speerpunten waarvoor Brussel zich volgens de Partij voor de Dieren dit jaar moet inzetten. De partij heeft de punten voorgesteld voor het werkprogramma van de Europese Commissie in 2015.

Andere prioriteiten die de PvdD voorstelt, zijn afbouw van de intensieve veehouderij, betere dierenwelzijnsgaranties bij producten die het label ‘biologisch’ dragen en het staken van visserij in gebieden waar vispopulaties met uitsterven bedreigd worden.

Donderdag stemt het Europees Parlement in Straatsburg over de prioriteitenlijst van de Europese Commissie voor 2015.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee