Europese miljar­den­sub­sidies voor landbouw in strijd met groene ambities


Duide­lijke boodschap PvdD voor­af­gaande aan stemming over Europese miljar­den­sub­sidies voor scha­de­lijke landbouw: Vote this CAP down!

23 november 2021

STRAATSBURG, 23 november 2021 - Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een desastreus plan waarmee de toekomst van boeren, dieren, natuur en milieu in de uitverkoop wordt gezet. Dat zegt Europarlementariër Anja Hazekamp vandaag in het Europees Parlement. Ze roept collega-parlementariërs op om het GLB weg te stemmen en heeft daartoe een verwerpingsamendement ingediend.

Volgens Hazekamp leiden de 270 miljard euro aan landbouwsubsidies, waarover het Europees Parlement dinsdag stemt, tot meer megastallen, meer landbouwgif en meer vervuiling. Ook het verbod op subsidies voor stierengevechten, dat het Europees Parlement had geëist op initiatief van de Partij voor de Dieren, is door EU-ministers geschrapt uit het landbouwplan. Hazekamp haalt aan dat milieuorganisaties, klimaatactivisten en veel biologische boeren zich tegen het plan hebben gekeerd.

“Hoe kan het dat dit Parlement eerst de klimaatnóódtoestand uitroept, ambities uitspreekt voor biodiversiteitsherstel en duurzame voedselproductie en nu op het punt staat precies het tegenovergestelde te doen?” aldus Hazekamp tijdens het GLB-debat in het Europees Parlement. “Dit Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zal de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de dierenwelzijnscrisis niet oplossen, maar juist verder aanwakkeren. Er is maar één juiste keuze: stem dit Gemeenschappelijk Landbouwbeleid weg!”

Gerelateerd nieuws

Miljarden EU-subsidies voor schadelijke landbouw moeten van tafel

Europarlementariër Anja Hazekamp dient een verwerpingsamendement in om het zwakke nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GL...

Lees verder

Doorbraak! Bedreigde makohaai wordt komende 2 jaar met rust gelaten

STRAATSBURG 24 november 2021 - Na eerdere weigeringen, is de EU deze week toch akkoord gegaan met internationale beschermings...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee