Europees Parlement: substan­tiële extra maat­re­gelen om natuur te beschermen


1 miljoen dier- en plant­soorten bedreigd met uitsterven

28 mei 2021

De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de EU substantiële extra maatregelen neemt om de natuur en biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Ecocide, de vernieling of grootschalige beschadiging van ecosystemen, moet volgens de parlementscommissie worden aangemerkt als een internationale misdaad onder het Statuut van Rome.

De voorstellen maken deel uit van een rapport over de Europese biodiversiteitsstrategie, waarover Europarlementariërs donderdag stemden in de milieucommissie. Parlementariërs hekelen het feit dat de EU al in 2006 plannen maakte om biodiversiteitsverlies tegen te gaan, maar dat er nu - vijftien jaar later - nog steeds dier- en plantsoorten uitsterven. Maar liefst 1 miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd.

De milieucommissie benadrukt dat ontbossing, klimaatverandering, grootschalige landbouw en handel in wilde dieren niet alleen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, maar ook voor de mens. "We kunnen het risico op pandemieën drastisch verkleinen door schadelijke menselijke activiteiten tot een minimum te beperken. Het voorkomen van een pandemie kost honderd keer minder dan het bestrijden ervan," stelt Europarlementariër Anja Hazekamp, die meeschreef aan het rapport.

De milieucommissie wil onder meer dat er geen toestemming meer wordt gegeven voor nieuwe wegen, vliegvelden of industriële activiteiten in en nabij natuurgebieden. Ook schadelijke activiteiten in beschermde gebieden op zee - nu nog vaak toegestaan - moeten verboden worden. De EU-landen worden verzocht om harder op te treden tegen illegale houtkap.

Water
Kritiek is er op de gebrekkige bescherming van waterbronnen. EU-landen doen volgens de Milieucommissie onvoldoende om rivieren en andere waterbronnen te beschermen. Bindende Europese afspraken om oppervlaktewateren in 2020 schoon te krijgen zijn bij lange na niet gehaald. De Milieucommissie wijst erop dat de teloorgang van zoetwaterbronnen in Europa en de daarin levende soorten wereldwijd gezien het meest ernstig is.

Biomassa
Dat er momenteel bossen gekapt worden om bomen te verbranden als biomassa is volgens de Milieucommissie onacceptabel. Op voorspraak van onder andere de Partij voor de Dieren, pleit de milieucommissie voor een herziening van de EU-wetgeving voor hernieuwbare energie. Het verbranden van biomassa geldt onder de huidige wet nog als ‘duurzaam’. "We zien dat de huidige EU-regels ertoe leiden dat de resterende Europese bossen als het ware worden ingezet als fabriek voor houtpellets. Daar is niks duurzaams aan; het is desastreus voor de biodiversiteit en zorgt ook nog eens voor enorme CO2-uitstoot," aldus Hazekamp.

Walvis- en dolfijnenjacht
Ook een voorstel van de Partij voor de Dieren om het wereldwijde verbod op commerciële walvisjacht te handhaven kreeg steun van de Milieucommissie. De Internationale Walvisvaartcommissie wordt daarnaast verzocht om actie te ondernemen tegen de illegale commerciële walvisjacht door Noorwegen.

Op initiatief van de PvdD worden ook de Faeröer eilanden opgeroepen om hun omstreden jaarlijkse jacht op grienden te staken. De 27 EU-landen en de Europese Commissie moeten volgens de Milieucommissie voortdurend druk blijven uitoefenen op de eilandengroep om dit wrede jachtritueel uit te bannen.

In juni stemt het voltallige Europees Parlement over het rapport van de Milieucommissie. Eind 2021 maakt de Europese Commissie bindende natuurhersteldoelen bekend, als belangrijk onderdeel van de Europese biodiversiteitsstrategie.

Gerelateerd nieuws

Landbouwcommissie wil dieren vanaf 2027 niet meer opsluiten in kooien

Het gebruik van kooien in de veehouderij moet in 2027 tot het verleden behoren in de Europese Unie. De landbouwcommissie van ...

Lees verder

Ambitieuze plannen voor natuurbescherming aangenomen door voltallig Europees Parlement

BRUSSEL, 9 juni 2021 – Het voltallige Europees Parlement heeft in meerderheid gestemd voor substantiële extra maatregelen om ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee