Ambi­tieuze plannen voor natuur­be­scherming aange­nomen door voltallig Europees Parlement


9 juni 2021

BRUSSEL, 9 juni 2021 – Het voltallige Europees Parlement heeft in meerderheid gestemd voor substantiële extra maatregelen om de natuur en de biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Het parlement steunt de ambitie om in 2030 dertig procent van alle land- en zeegebieden te beschermen. Ecocide, de vernieling of grootschalige beschadiging van ecosystemen, moet volgens de parlementscommissie worden aangemerkt als een internationale misdaad onder het Statuut van Rome.

De voorstellen maken deel uit van een rapport over de Europese biodiversiteitsstrategie, waarover het Europees Parlement dinsdag en woensdag stemde. "De ambities die het Europees Parlement uitspreekt zijn mooi, maar het belangrijkste is dat ze ook echt in de praktijk worden gebracht," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp. "Al in 2006 maakte de EU plannen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan, maar nu - vijftien jaar later – sterven nog steeds massaal dier- en plantsoorten uit. Maar liefst 1 miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd."

Het rapport van het Europees Parlement benadrukt dat ontbossing, klimaatverandering, grootschalige landbouw en handel in wilde dieren niet alleen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, maar ook voor de mens. “We kunnen het risico op pandemieën drastisch verkleinen door schadelijke menselijke activiteiten tot een minimum te beperken. Het voorkomen van een pandemie kost honderd keer minder dan het bestrijden ervan,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp, die meeschreef aan het rapport.

Een meerderheid van de Europarlementariërs wil dat er geen toestemming meer wordt gegeven voor schadelijke industriële activiteiten en de aanleg van nieuwe wegen, vliegvelden of andere infrastructuur in en nabij natuurgebieden.

Oceanen
Om onze zeeën en oceanen beter te beschermen moet een derde van deze wateren een beschermde status krijgen. "Een belangrijke stap," stelt Hazekamp, die tevens lid is van de Visserijcommissie van het Europees Parlement. "Wereldwijd staan ecosystemen onder grote druk. Als we niets doen, is in het jaar 2100 de helft van alle planten en dieren in zee uitgestorven. Onze wateren worden nog steeds overbevist en maar zo'n 11 procent van de Europese zeeën en oceanen heeft op dit moment een beschermde status. In het merendeel van deze 'beschermde' gebieden mag nog steeds gevist worden, zelfs met de meest schadelijke visserijtechnieken."

De oproep om vangstverboden in te stellen in beschermde natuurgebieden is daarom volgens Hazekamp cruciaal. “Het is belangrijk dat we beschermde gebieden ook écht gaan beschermen. Dat betekent dat je er niet gaat vissen of naar olie of gas gaat boren, maar dat je de natuur zijn gang laat gaan en de kans geeft om te herstellen. Dit zorgt voor herstel van vispopulaties, zowel binnen als buiten de beschermde gebieden."

Biomassa
De oproep om EU-wetgeving voor hernieuwbare energie te herzien en in lijn te brengen met biodiversiteitsbeschermingsdoelen bleef ook overeind tijdens de plenaire stemming. De oproep kwam mede tot stand op initiatief van Hazekamp "We zien dat de huidige EU-regels ertoe leiden dat de resterende Europese oerbossen worden ingezet als fabriek voor houtpellets. Daar is niks duurzaams aan; het is desastreus voor de biodiversiteit en zorgt ook nog eens voor een enorme CO2-uitstoot,” aldus Hazekamp.

Walvis- en dolfijnenjacht
Ook een voorstel van de Partij voor de Dieren om het wereldwijde verbod op commerciële walvisjacht te handhaven kreeg steun tijdens de plenaire stemming. De Internationale Walvisvaartcommissie wordt daarnaast verzocht om actie te ondernemen tegen de illegale commerciële walvisjacht door Noorwegen.

Ook een oproep aan de Faeröer eilanden om te stoppen met de omstreden jacht op grienden - de op één na grootste dolfijnensoort - werd met grote meerderheid aangenomen. De 27 EU-landen en de Europese Commissie moeten van het Europees Parlement voortdurend druk blijven zetten op de eilandengroep om het jachtritueel op deze grote dolfijnen uit te bannen.

Eind 2021 maakt de Europese Commissie bindende natuurhersteldoelen bekend, als belangrijk onderdeel van de Europese biodiversiteitsstrategie. De positie van het Europees Parlement geldt daarbij als leidraad.

Gerelateerd nieuws

Europees Parlement: substantiële extra maatregelen om natuur te beschermen

De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de EU substantiële extra maatregelen neemt om de natuur en biodiversite...

Lees verder

Europees Parlement schaart zich achter burgerinitiatief en wil in 2027 een einde aan kooien voor dieren

Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2027 in de Europese vee-industrie geen varkens, kalfjes, konijnen, kippen, kwartels, ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee