Europees Parlement stemt in met trans­pa­rantere voed­sel­regels


11 december 2018

Het Europees Parlement heeft dinsdag een bindend voorstel gesteund om de Europese voedselwetgeving transparanter te maken. Het voorstel moet de veiligheidsbeoordeling van 'gevoelige substanties' als pesticiden en genetisch gemanipuleerd voedsel opener en betrouwbaarder te maken.

De Partij voor de Dieren steunde het voorstel tijdens de spannende eindstemming. "De enige verantwoorde leidraad om te bepalen of voedsel en andere stoffen die we binnen krijgen veilig zijn, is het voorzorgsbeginsel. De gezondheid van mens en dier en het recht op een gezonde leefomgeving moeten altijd voorrang hebben op commerciële belangen van de gifproducenten," aldus Europarlementariër Anja Hazekamp.

"Door deze aanpassing aan de voedselwetgeving kan Europa niet langer voedingsmiddelen of pesticides goedkeuren op basis van geheime industrie-studies, zoals het geval was bij de goedkeuring van het omstreden gif glyfosaat. Onderzoek moet voortaan gebeuren door onafhankelijke wetenschappers die hun bevindingen openlijk delen. Dat is een grote zege voor de voedselveiligheid en de gezondheid van mens en dier," zegt Hazekamp.

Met de aanpassing van de Europese voedselwetgeving geeft het Europees Parlement gehoor aan het burgerinitiatief tegen glyfosaat, dat pleitte voor meer openheid bij het nemen van beslissingen over voedsel en pesticiden. De aanpassing is tevens in lijn met de aanbevelingen die vorige week werden gedaan door een speciale commissie van het Europees Parlement.

De nieuwe wetgeving gaat in als ook de EU-lidstaten deze heeft goedgekeurd.

Gerelateerd nieuws

Speciale commissie Europees Parlement wil minder gif, méér transparantie en onafhankelijkheid

Europa moet transparanter en onafhankelijker van de industrie bepalen of landbouwgif veilig is voor gebruik. Daarnaast moet e...

Lees verder

Meer dan helft EU-veiligheidsbeoordeling glyfosaat is plagiaat

De officiële Europese beoordeling van de gezondheidseffecten van landbouwgif glyfosaat, bestaat voor meer dan de helft uit pl...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee