Europees Parlement steunt PvdD-bezwaren tegen chloor­to­luron en carbendazim


27 november 2020

Onkruidverdelger chloortoluron en schimmelbestrijder carbendazim moeten van de markt. Dat wil een meerderheid van het Europees Parlement, die donderdag twee moties steunde van de Partij voor de Dieren om een einde te maken aan het gebruik van de gifstoffen. Beide stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu.

De stoffen worden in verband gebracht met hormoonverstorende eigenschappen en zijn zeer vervuilend voor grond- en oppervlaktewateren. Chloortoloron is daarnaast mogelijk kankerverwekkend, terwijl carbendazim giftig is voor ongeboren baby's.

De Europese Commissie wil de goedkeuring van chloortoluron desondanks met één jaar verlengen, in afwachting van verder onderzoek. Voor de schimmelbestrijder carbendazim stelt de Europese Commissie zelfs een goedkeuring van drie jaar voor.

"De Europese Commissie heeft beloofd om zich in te zetten om voor een gifvrije omgeving om burgers en het milieu beter te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen, maar handelt daar totaal niet naar. Voor de zoveelste keer wil Brussel groen licht geven voor het gebruik van gifstoffen, die een risico vormen voor mensen, dieren en hun leefomgeving," stelt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Naast het Europees Parlement, zullen ook de ministers van de 27 EU-lidstaten zich buigen over het al dan niet op de markt houden van de twee gifstoffen. Zij hebben hierin het laatste woord.