Euro­par­lement stemt over legale plun­dering Oostzee


22 juni 2016

Europarlementariër Anja Hazekamp roept haar collega’s in het Europees Parlement woensdagavond op om tegen het meerjarig EU-visserijplan voor de Oostzee te stemmen. Het oorspronkelijke plan was bedoeld om de overbevissing van kabeljauw, haring en sprot in de Oostzee te stoppen. Maar volgens de Partij voor de Dieren is het Oostzeeplan dusdanig afgezwakt dat daar niets van terecht komt. "Dit plan beschermt vissen niet. Dit plan legaliseert overbevissing," waarschuwt Hazekamp.

De Partij voor de Dieren bekritiseert onder andere het oprekken van de zogenaamde Maximum Sustainable Yield (MSY) grens: het punt waarop wateren maximaal worden bevist. Volgens bestaande Europese afspraken mag er vanaf 2020 niet boven de MSY-grens gevist worden. Dit Oostzeeplan introduceert echter uitzonderingen waarin vissers toch méér mogen vissen.

"Het toestaan van overbevissing in de Oostzee zal ook leiden tot overbevissing van andere wateren. Vissers die nu uitzonderingen krijgen om de Oostzee legaal te overbevissen, willen die uitzonderingen straks ook voor de Noordzee en de Middellandse Zee. Dit Oostzeeplan schept een precedent en zet daarmee de deur open om alle Europese wateren structureel te blijven plunderen. Als dit het maximale is dat Europa wil doen, dan zal de overbevissing pas stoppen als alle wateren écht leeg zijn," aldus Anja Hazekamp.

Donderdag stemt het voltallige Europees Parlement over het Oostzeeplan. Dat is de laatste kans om het plan van tafel te krijgen.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee