EU stemt over Neder­lands Oekraine-refe­rendum


20 januari 2016

De Partij voor de Dieren eist van Brussel de garantie dat het de uitslag respecteert van het Oekraïne-referendum dat op 6 april wordt gehouden in Nederland. Donderdag stemt het Europees Parlement over voorstellen van de PvdD om een eventueel 'Nee' van het Nederlandse volk te respecteren.

Europarlementariër Anja Hazekamp wil op voorhand de garantie dat er passende maatregelen worden genomen die recht doen aan het Nederlands referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Een Nee-stem moet volgens Hazekamp leiden tot een directe schorsing van het verdrag, dat op 1 januari al in werking is getreden. De Partij voor de Dieren stemde eerder in het Europees Parlement al tegen het associatieverdrag. "Europa importeert met het associatieverdrag kinderarbeid en dierenleed uit Oekraïne," zegt Hazekamp.

"Door het associatieverdrag zijn EU-landen verplicht om Oekraïense goederen binnen te laten zonder importheffing. Oekraïne lapt structureel mensenrechten, dierenwelzijn- en milieuregels aan zijn laars bij de productie van die goederen. Europa maakt zich dus mede schuldig aan het schenden van mensen- en dierenrechten door Oekraïense producten toe te laten. Daarnaast vormt de import van Oekraïense producten oneerlijke concurrentie voor Europese producenten die zich wél aan de regels houden," zegt Hazekamp.

Probleemproducten
Voorbeelden van Oekraïense probleemproducten zijn eieren uit legbatterijen en foie gras. "Legbatterijen en foie gras zorgen voor immens dierenleed. De productie van foie gras is in veel EU-landen verboden en voor legbatterijen geldt een totaal EU-verbod. Dan is het onacceptabel om dit dierenleed te importeren uit Oekraïne," zegt Hazekamp.

Kinderarbeid
Ook mensenrechten worden in Oekraïne veelvuldig geschonden. Zo komt aan veel Oekraïense producten kinderarbeid te pas. "Bijna 200 duizend Oekraïense kinderen tussen vijf en veertien jaar worden ingezet voor kinderarbeid, vooral in de landbouwsector en in de mijnbouw. Ook met de basisrechten voor oudere werknemers is het slecht gesteld. Zo worden vakbondsleiders geïntimideerd door Oekraïense veiligheidsdiensten en is er discriminatie tegen homo’s op de werkvloer. Zolang deze wantoestanden niet zijn opgelost is een associatieverdrag wat de Partij voor de Dieren betreft onbespreekbaar. Respect voor mensenrechten en bescherming van dieren, natuur en milieu zijn belangrijker dan kortzichtig winstbejag en de expansiedrift van de EU. Mocht een meerderheid van de Nederlanders hier ook zo over denken, dan moet Europa daar gevolg aan geven," aldus Anja Hazekamp.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee