EU opent deur voor meer genpro­ducten


13 januari 2015

Het is een kwestie van tijd voordat er meer genetisch gemanipuleerde producten naar Europa komen. Dat zegt de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de nieuwe Europese gentechregels die vandaag door het Europees Parlement zijn goedgekeurd.

“Lidstaten krijgen te weinig mogelijkheden om genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo’s) uit milieuoverwegingen van hun land te houden. De nieuwe regels zijn onder druk van de industrielobby tot stand gekomen om ons genetisch gemanipuleerde producten door de strot te duwen. Biotechbedrijven zullen een verdeel- en heers tactiek toepassen; zorgen dat gengewassen eerst in enkele lidstaten worden goedgekeurd waardoor andere landen moeten volgen om de interne markt niet te verstoren,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Europa zou een actievere rol moeten spelen om gengewassen buiten de deur te houden op het moment dat een meerderheid van de lidstaten een ggo niet ziet zitten. De mogelijkheden voor lidstaten om gengewassen zelfstandig te verbieden zouden daarnaast uitgebreider en juridisch beter geborgd moeten zijn,” aldus Anja Hazekamp.

De Partij voor de Dieren verzet zich al jaren tegen genetische manipulatie omdat dit leidt tot monoculturen, meer gebruik van landbouwgif en daarmee vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee