EU-onderzoek: grote meer­derheid burgers wil beter dieren­welzijn


"Europese Commissie mag breed gedragen wens voor beter dieren­welzijn niet zomaar wegwuiven"

20 oktober 2023

Een grote meerderheid (84%) van de burgers in Europa maakt zich zorgen over dierenleed in de vee-industrie en vindt dat dieren beter beschermd moeten worden. Dat blijkt uit een nieuw Eurobarometer-onderzoek van de Europese Commissie, uitgevoerd in de 27 EU-landen. “Dit onderzoek is opnieuw een bevestiging dat een grote meerderheid van de burgers de wantoestanden in de vee-industrie onacceptabel vindt. De Europese Commissie moet dringend in actie komen en de regels voor dierenwelzijn verbeteren,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

Uit de Eurobarometer blijkt onder meer dat burgers willen dat de maximale duur van diertransporten wordt verkort. Ook maken mensen zich zorgen over de situatie in slachthuizen en over de manier waarop dieren worden gehouden; 90% van alle ondervraagden is van mening dat dieren voldoende bewegingsvrijheid, voedsel en water moeten hebben, dat de houdsituatie geschikt moet zijn voor de betreffende diersoort en dat de dieren fatsoenlijk moeten worden behandeld. “Daar is nu geen sprake van,” zegt Hazekamp. “Meer dan 300 miljoen dieren brengen hun leven door in kleine kooien onder verschrikkelijke omstandigheden. Dit onderzoek is opnieuw een bevestiging dat een grote meerderheid van de burgers de wantoestanden in de vee-industrie onacceptabel vindt. Miljoenen burgers tekenden recentelijk ook al twee Europese burgerinitiatieven voor een verbod op kooien in de veehouderij en voor een einde aan de bontindustrie. De Europese Commissie mag de breed gedragen maatschappelijke wens voor beter dierenwelzijn niet zomaar wegwuiven,” aldus Hazekamp.

In 2020 beloofde de Europese Commissie nog om Europese regels voor dierenwelzijn inderdaad te gaan verbeteren. De omstandigheden voor dieren in de veehouderij zouden worden verbeterd, een verbod op het opsluiten van landbouwdieren in kooien, beter toezicht in slachthuizen en kortere diertransporten werden aangekondigd.

“Onder druk van Commissiepresident Ursula von der Leyen lijken de meeste beloftes over dierenwelzijn nu op de lange baan geschoven. De dierenwelzijnsplannen stonden nog in het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2023, maar sinds het vertrek van Frans Timmermans uit Brussel is er niets meer over vernomen. Dat is minachting van 8,4 miljard dieren in de vee-industrie en minachting van al die burgers die wensen dat dieren een waardig bestaan hebben. Enkel het voorstel voor kortere diertransporten wordt nog verwacht dit jaar. We hebben lang gestreden om die regels voor diertransporten aan te pakken, maar er is zoveel meer nodig,” aldus Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

PvdD hekelt afwezigheid Eurocommissarissen bij hoorzitting burgerinitiatief voor Bontvrij Europa

Meer dan 1,5 miljoen mensen ondertekenden het burgerinitiatief voor een Europees verbod op de productie en import van bont. T...

Lees verder

EU-controles: Mogelijk onveilig Zuid-Amerikaans paardenvlees in de handel

De Partij voor de Dieren vraagt opheldering aan de Europese Commissie over twee recente EU-audits (1,2) die concluderen dat o...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee