Doorbraak: 27.000 Europese natuur­ge­bieden blijven beschermd!


8 december 2016

De Waddenzee, de Veluwe en 27.000 andere natuurgebieden in Europa blijven beschermd door de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Dat heeft de Europese Commissie bevestigd.

Afgelopen jaar startte Brussel een publieke enquête over het nut van Europese natuurwetgeving. De verwachting was dat vooral bedrijven deze zouden invullen om te pleiten voor zwakkere natuurbescherming en meer mogelijkheden om uit te breiden. Een eerste stap om Europese natuurbescherming op te heffen was daarmee gezet.

De Partij voor de Dieren en verschillende natuurorganisaties mobiliseerden echter duizenden natuurliefhebbers die de enquête invulden. En met succes: Brussel concludeert nu dat Europese natuurbeschermingswetten essentieel zijn om de 27 duizend natuurgebieden in Nederland en andere EU-landen te behouden. Geen censuur op natuur dus, met dank aan jullie!

Europarlementariër Anja Hazekamp is 'opgelucht' dat Brussel het nut inziet van de bestaande natuurwetgeving en deze handhaaft. Wel noemt ze het 'kwalijk' dat op nationaal en lokaal niveau nog te vaak beschermde natuurgebieden worden opgeofferd, zodat economische activiteiten kunnen doorgaan. "In Europa is er nog slechts veertig procent over van de oorspronkelijke biodiversiteit; in Nederland is dat zelfs nog maar 15 procent. De afbraak van natuur moet stoppen en we moeten er alles aan doen om de laatste overblijfselen van onze natuur zo goed mogelijk te beschermen," aldus Hazekamp.