Bezwaar tegen nieuwe EU-goed­keuring Roundup


16 juli 2015

Het omstreden landbouwgif glyfosaat, ingrediënt van het veelgebruikte bestrijdingsmiddel Roundup, moet uiterlijk op 31 december uit de winkel. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Brussel.

In maart concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie dat glyfosaat kankerverwekkend is voor dieren en waarschijnlijk ook voor mensen. Glyfosaat vervuilt bovendien rivieren en andere oppervlaktewateren.

Toch wil de Europese Commissie de EU-autorisatie voor glyfosaat, die afloopt op 31 december, met zes maanden verlengen in afwachting van verder onderzoek door de Europese Voedselautoriteit (EFSA). Het gif zou hierdoor in elk geval tot medio 2016 legaal blijven in Europa.

"Het in de handel houden van dit gif totdat het onderzoek van EFSA is afgerond, is in strijd met het voorzorgsbeginsel," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp. Op initiatief van Hazekamp maakt haar Europese fractie GUE/NGL bezwaar tegen de door Brussel voorgestelde verlenging van een half jaar.

"De Europese Commissie dient een hoge mate van bescherming te garanderen voor mens, dier en milieu en dient bovendien het voorzorgsbeginsel toe te passen. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Het verlengen van de autorisatie van glyfosaat, terwijl het onderzoek naar dit omstreden landbouwgif nog loopt, is onwettelijk. Zeker als er zulke sterke aanwijzingen zijn dat het gif grote risico's met zich meebrengt," aldus Hazekamp.

De Europese fractie GUE/NGL, waar de Partij voor de Dieren deel van uitmaakt, dient donderdag formeel bezwaar in tegen het verlengen van de glyfosaat autorisatie.

Achtergrondinformatie over glyfosaat:

  • Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van Roundup, een veelgebruikt landbouwgif.
  • Roundup wordt door boeren, overheden en particulieren gebruikt als onkruidverdelger. Door het massale gebruik komen veel mensen en dieren met het gif in aanraking. Onderzoek uit 2013 wijst uit dat 63 procent van alle Nederlanders sporen van glyfosaat in hun urine had.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Machtsmisbruik bij TTIP-stemming

Gepubliceerd op Joop.nl op 8 juli 2015 Zelfs nu het omstreden handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) nog niet van kra...

Lees verder

Bedankt natuurliefhebbers!

Hierbij wil ik iedereen bedanken die de actie 'Geen censuur op natuur' heeft gesteund. Samen geven we een duidelijke boodscha...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee