Amen­dement Hazekamp: verbod op oogsten, aan boord houden, aanlanden, over­dragen, opslaan, verkopen of uitstallen van rood koraal


11 november 2014

Gabriel Mato
Provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

Proposal for a regulation
COM(2014)0457 - C8-0102/2014 – 2014/0213(COD)

Amendment 2
Anja Hazekamp

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 2

Regulation (EU) No 1343/2011
Article 16 b - paragrah 1

Text proposed by the Commission

1. Het oogsten van rood koraal op een diepte van minder dan 50 m is verboden.

Amendment

1. Het oogsten, aan boord houden, overladen, aanlanden, overdragen, opslaan, verkopen of uitstallen van rood koraal is verboden.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: verbod op het gebruik van trawlnetten

Lees verder

Amendement Hazekamp: niet afwijken van het verbod op het oogsten van rood koraal

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer