Amen­dement Hazekamp: niet afwijken van het verbod op het oogsten van rood koraal


11 november 2014

Gabriel Mato
Provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

Proposal for a regulation
COM(2014)0457 - C8-0102/2014 – 2014/0213(COD)

Amendment 3
Anja Hazekamp

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 2

Regulation (EU) No 1343/2011
Article 16 b – paragraph 2

Text proposed by the Commission

1. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de Commissie de bevoegdheid verleend om gedelegeerde handelingen vast te stellen om afwijkingen van lid 1 toe te staan. Deze gedelegeerde handelingen dienen voorschriften te omvatten voor de wetenschappelijke evaluatie van de gebieden waarvoor afwijkingen gelden.

Amendment

1. Van de in lid 1 genoemde verboden kan in geen geval worden afgeweken.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: verbod op oogsten, aan boord houden, aanlanden, overdragen, opslaan, verkopen of uitstallen van rood koraal

Lees verder

Amendement Hazekamp: aanwijzen van visserij-vrije gebieden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer