Amen­dement Hazekamp: verbod op het gebruik van trawl­netten


11 november 2014

Gabriel Mato
Provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

Proposal for a regulation
COM(2014)0457 - C8-0102/2014 – 2014/0213(COD)

Amendment 1
Anja Hazekamp

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 1

Regulation (EU) No 1343/2011
Article 15 a - paragraph 1

Text proposed by the Commission

1. Het gebruik van trawlnetten wordt verboden binnen 3 zeemijl uit de kust, mits de dieptelijn van 50 meter niet wordt bereikt, of binnen de dieptelijn van 50 meter waar de diepte van 50 meter op kortere afstand van de kust wordt bereikt.

Amendment

1. Het gebruik van trawlnetten wordt verboden.

Justification

Om de EU-regelgeving duidelijk, handhaafbaar en niet onnodig ingewikkeld te maken, is een totaalverbod op trawlernetten de beste oplossing om de schadelijke gevolgen van trawlervisserij voor koraalriffen tegen te gaan.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendment Hazekamp/Eck: opinion on novel foods (12)

Lees verder

Amendement Hazekamp: verbod op oogsten, aan boord houden, aanlanden, overdragen, opslaan, verkopen of uitstallen van rood koraal

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer