Amen­dement Hazekamp: over­we­gende dat consu­menten steeds meer aandacht hebben voor omstan­dig­heden waarin dieren worden gehouden


28 november 2017

Amendement 23

Anja Hazekamp

Ontwerpverslag
De huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector
(2017/2117(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging B ter

Amendement

B ter. overwegende dat consumenten steeds meer aandacht hebben voor de omstandigheden waarin dieren worden gehouden;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp/Sanchéz Caldentey: exploitatieniveau voor de maximale duurzame opbrengst moet uiterlijk in 2020 worden verwezenlijkt

Lees verder

Amendement Hazekamp: EU minimumnormen voor de bescherming van schapen en geiten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer