Amen­dement Hazekamp: EU mini­mum­normen voor de bescherming van schapen en geiten


28 november 2017

Amendement 19

Anja Hazekamp

Ontwerpverslag
De huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector
(2017/2117(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Amendement

B bis. overwegende dat er in de EU minimumnormen bestaan voor de bescherming van varkens, kalveren, legkippen en vleeskippen, alsmede de algemene richtlijn van de Raad inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren, maar dat er geen specifieke EU-wetgeving bestaat inzake minimumnormen voor de bescherming van schapen en geiten;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: overwegende dat consumenten steeds meer aandacht hebben voor omstandigheden waarin dieren worden gehouden

Lees verder

Amendement Hazekamp: gezien de conclusies van de Ombudsman over de Q-koorts epidemie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer