Amen­dement Hazekamp: onvol­doende soci­a­li­satie gezel­schaps­dieren leidt tot gedrags- en welzijns­pro­blemen


23 februari 2016

Amendment 4

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Marisa Matias, Kate?ina Kone?ná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Amendment

4 bis. erkent dat onvoldoende socialisatie en gewenning behoren tot de belangrijkste oorzaken van gedragsproblemen van gezelschapsdieren, zoals verlatingsangst of angst voor gewone voorwerpen, en dat zij op lange termijn een bedreiging vormen voor het welzijn van dieren;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: Nederland houdt op 6 april een referendum over het associatieverdrag met Oekraine

Lees verder

Amendement Hazekamp: meeste exotische en wilde dieren niet geschikt voor leven in gevangenschap

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer