Amen­dement Hazekamp: Nederland houdt op 6 april een refe­rendum over het asso­ci­a­tie­verdrag met Oekraine


20 januari 2016

Amendment 1
Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiri Mastalka

on behalf of the GUE/NGL Group

Joint motion for a resolution
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD


on the Association Agreements / Deep and Comprehensive Free Trade Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine

Joint motion for a resolution
Recital B bis


Amendment

B bis. Whereas the Netherlands will hold a referendum on the 6th April regarding the EU-Ukraine association agreement,


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: bezuinigingen en corruptie hebben in Oekraine ondermeer geleid tot grote armoede en kinderarbeid

Lees verder

Amendement Hazekamp: onvoldoende socialisatie gezelschapsdieren leidt tot gedrags- en welzijnsproblemen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer