Amen­dement Hazekamp: aanwijzen van visserij-vrije gebieden


11 november 2014

Gabriel Mato
Provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

Proposal for a regulation
COM(2014)0457 - C8-0102/2014 – 2014/0213(COD)

Amendment 4
Anja Hazekamp

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 2

Regulation (EU) No 1343/2011
Article 16 l a (new)

Amendment

Artikel 16 l a

1. Ter herstel van het ecosysteem en ter bescherming van kwetsbare soorten, wijzen lidstaten gebieden aan die tijdelijk zijn uitgesloten van visserij, indien uit de bijgehouden visserijlogboeken blijkt dat in deze gebieden onbedoeld soorten zijn bijgevangen die zijn opgenomen op de Rode Lijst van de IUCN. De Europese Commissie draagt zorg voor de coördinatie van de aanwijzing van deze visserij-vrije gebieden.

2. Ter herstel van het ecosysteem en ter bescherming van het visserijbestand, wijzen lidstaten gebieden aan die tijdelijk zijn uitgesloten van visserij, indien uit bestandsbeoordelingen blijkt dat een visserijbestand zich onder de voorzorgsgrens bevindt. De Europese Commissie draagt zorg voor de coördinatie van de aanwijzing van deze visserij-vrije gebieden.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: niet afwijken van het verbod op het oogsten van rood koraal

Lees verder

Amendement Hazekamp: aanbevelingen van de Europese Ombudsman moeten als bindend worden beschouwd

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer