Amen­dement Hazekamp: moedigt het gebruik van EU-steun aan om hogere dieren­wel­zijns­staarden in de konij­nen­sector te reali­seren


15 september 2016

Amendment 9

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan

Motion for a resolution

Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital 3 b (new)


Amendment

3 b. Encourages the use of EU support under the rural development programmes for a transition in the rabbit farming sector production systems towards higher animal welfare standards; Invites the Commission to consider drafting support programmes to this end;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: wetgeving voor kooikonijnen in lidstaten Oostenrijk en België

Lees verder

Amendement Hazekamp: het welzijn van konijnen tijdens transport is afhankelijk van het gedrag en de procedures van boeren, vervoerders en slachthuispersoneel

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer