Amen­dement Hazekamp: wetgeving voor kooi­ko­nijnen in lidstaten Oostenrijk en België


15 september 2016

Amendment 4

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan

Motion for a resolution

Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital H


Motion for a resolution

H. whereas only a few Member States have legal requirements for rabbit farming;

Amendment

H. whereas only a few Member States have legal requirements for rabbit farming; whereas in 2012 Austria has banned to keep rabbits in cages for meat production; whereas Belgium has legislation in force that aims to phase out battery cages and replace them with park systems by 2025;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: nodigt de Europese Commissie uit om legbatterijen in de konijnensector binnen een passende overgangsperiode uit te faseren

Lees verder

Amendement Hazekamp: moedigt het gebruik van EU-steun aan om hogere dierenwelzijnsstaarden in de konijnensector te realiseren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer