Amen­dement Hazekamp: het welzijn van konijnen tijdens transport is afhan­kelijk van het gedrag en de proce­dures van boeren, vervoerders en slacht­huis­per­soneel


15 september 2016

Amendment 15

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan

Motion for a resolution

Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)

Amendment

12 a. Stresses that the welfare of farm rabbits during transport and slaughtering depends on the attitudes and handling procedures used by farmers, hauliers and abattoir personnel, as well as the transport logistics;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: moedigt het gebruik van EU-steun aan om hogere dierenwelzijnsstaarden in de konijnensector te realiseren

Lees verder

Amendement Hazekamp: konijnentransport moet zoveel mogelijk beperkt worden omdat hitte, kou, uitputting, uitdroging, pijn en angst tijdens het transport het welzijn van konijnen aantast

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer