Amen­dement Hazekamp: in 2005 is al gecon­clu­deerd dat ziekte- en sterf­te­cijfers onder konijnen aanzien­lijker hoger ligt dan bij andere dieren


15 september 2016

Amendment 12

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan

Motion for a resolution

Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6

Motion for a resolution

6. Notes with concern that there is a high rate of disease and mortality amongst caged farm rabbits, compared with other farmed species;

Amendment

6. Notes with concern that there is a high rate of disease and mortality amongst caged farm rabbits, compared with other farmed species; Points out that EFSA already concluded in 2005 that the mortality and morbidity of farmed rabbits seem considerably higher than in other farmed animal species due to enteric and respiratory infections, and reproductive problems;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: bemoedigt verder onderzoek naar de voordelen van alternatieve huisvestingssystemen voor konijnen

Lees verder

Amendement Hazekamp: roept de Europese Commissie en de lidstaten op de kwaliteit en veiligheid van geimporteerd konijnenvlees te controleren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer