Amen­dement Hazekamp: bemoedigt verder onderzoek naar de voordelen van alter­na­tieve huis­ves­tings­sys­temen voor konijnen


15 september 2016

Amendment 13

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan

Motion for a resolution

Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10


Motion for a resolution

10. Underlines that growing rabbits and does kept in pen systems, typically 750 cm²/rabbit for growers and 800 cm²/rabbit for does, benefit from more space for movement, social interaction and play, and that platforms in pen systems allow rabbits to avoid aggressors by getting out of the way, with separate housing for does when they are nursing a litter;

Amendment

10. Underlines that growing rabbits and does kept in pen systems, typically 750 cm²/rabbit for growers and 800 cm²/rabbit for does, benefit from more space for movement, social interaction and play, and that platforms in pen systems allow rabbits to avoid aggressors by getting out of the way, with separate housing for does when they are nursing a litter; Encourages therefore also further research into the benefits of alternative housing systems, such as for example pen systems;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: konijnentransport moet zoveel mogelijk beperkt worden omdat hitte, kou, uitputting, uitdroging, pijn en angst tijdens het transport het welzijn van konijnen aantast

Lees verder

Amendement Hazekamp: in 2005 is al geconcludeerd dat ziekte- en sterftecijfers onder konijnen aanzienlijker hoger ligt dan bij andere dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer