Amen­dement Hazekamp: roept de Europese Commissie en de lidstaten op de kwaliteit en veiligheid van geim­por­teerd konij­nen­vlees te contro­leren


15 september 2016

Amendment 11

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan

Motion for a resolution

Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital 3 e (new)


Amendment

3 e. Calls on the Commission and Member States to safeguard the quality and safety of rabbit meat imports by undertaking thorough controls and inspections when these imports enter the Union;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: in 2005 is al geconcludeerd dat ziekte- en sterftecijfers onder konijnen aanzienlijker hoger ligt dan bij andere dieren

Lees verder

Amendement Hazekamp: konijnenvlees op de EU-markt moet voldoen aan hoge voedsel- kwaliteits- en dierenwelzijnscriteria

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer