Amen­dement Hazekamp: handel in honden en katten genereert jaarlijks inkomen van 1,3 miljard euro


23 februari 2016

Amendment 1

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Marisa Matias, Kate?ina Kone?ná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Amendment

A bis. overwegende dat uit de eerste resultaten van de door de Commissie gefinancierde studie over het welzijn van bij handelspraktijken betrokken honden en katten is gebleken dat de handel in honden en katten een jaarlijks inkomen van naar schatting 1,3 miljard EUR genereert, en overwegende dat slechts 13 % van de gezelschapsdieren bij professionele fokkers wordt gekocht;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: bedrijven van puur commerciële handel in gezelschapsdieren

Lees verder

Amendement Hazekamp: het is noodzakelijk een positieflijst op te stellen voor dieren die als huisdier gehouden kunnen worden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer