Amen­dement Hazekamp: het is nood­za­kelijk een posi­tief­lijst op te stellen voor dieren die als huisdier gehouden kunnen worden


25 februari 2016

Amendment 5

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Marisa Matias, Kate?ina Kone?ná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Amendment

5 bis. erkent dat het in dit verband noodzakelijk is een positieflijst op te stellen van dieren die geen complexe behoeften hebben (bijv. gedragsbehoeften, dieet, behandeling, gespecialiseerde verzorging) en die door de gemiddelde eigenaar als gezelschapsdier kunnen worden gehouden zonder dat de gezondheid van het dier in gevaar wordt gebracht;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: handel in honden en katten genereert jaarlijks inkomen van 1,3 miljard euro

Lees verder

Amendement Hazekamp: groeiende vraag in Europa naar wetgeving voor kooikonijnen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer