Amen­dement Hazekamp: gezien de Richtlijn inzake de bescherming van voor land­bouw­doel­einden gehouden dieren


28 november 2017

Amendement 2

Anja Hazekamp

Ontwerpverslag
De huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector
(2017/2117(INI))

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Amendement

– gezien Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren,


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: gezien Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

Lees verder

Amendementen Hazekamp op het ontwerpverslag over "The future of food and farming"

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer