Amen­dement Hazekamp: gezien de Richtlijn inzake de bescherming van voor land­bouw­doel­einden gehouden dieren


28 november 2017

Amendement 2

Anja Hazekamp

Ontwerpverslag
De huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector
(2017/2117(INI))

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Amendement

– gezien Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren,


Status

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer